Wat is een dagontvangstenboek?

Een dagontvangstenboek is een boek waarin u dagelijks alle verkopen, waarvoor u geen factuur opmaakt, noteert. Maakt u een factuur op voor de producten of geleverde prestaties dan moet dit niet genoteerd worden in het dagontvangstenboek.

Er moet elke dag minimum 1 inschrijving gebeuren in uw dagontvangstenboek. Ook bij verlof, ziekte, sluiting,… moet u een nulontvangst inschrijven.

Heeft u meerdere vestigingen, dan moet u naast een dagontvangstenboek per vestiging ook een centralisatieboek bijhouden waar u per aangifteperiode het totaal per dagontvangstenboek vermeld.

Het dagontvangstenboek is geen kasboek. In het kasboek worden alle bedragen vermeld die contant ontvangen of betaald worden.

Wanneer is een dagontvangstenboek verplicht?

Maakt u uitsluitend verkoopfacturen dan moet u geen dagontvangstenboek hebben. Heb je verkopen zonder een factuur (bijvoorbeeld een kasticket) dan moet u een dagontvangstenboek bijhouden.

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij u geen dagontvangstenboek moet bijhouden:

Overtredingen worden bestraft met een niet-proportionele fiscale geldboete van 50 euro tot 5.000 euro per overtreding.

Wat als klant factuur vraagt van een kasticket?

Vraagt een klant een factuur nadat u de ontvangsten reeds in het dagontvangstenboek heeft genoteerd, dan moet u een correctie noteren in uw dagontvangstenboek op de dag dat de klant de factuur vraagt met vermelding van factuurnummer en datum waarop de dagontvangsten moeten gecorrigeerd worden.

Dagontvangstenboek op papier of digitaal?

Het dagontvangstenboek (dagboek van ontvangsten) mag zowel op papier als digitaal bijgehouden worden. De richtlijnen hiervoor kunt u terugvinden in de Circulaire 2020/C/20 dd 27.01.2020 van FOD Financiën.

Indien het dagontvangstenboek op papier wordt bijgehouden, dan moet dit gebeuren in de vorm van een boek (dus geen losse bladen via Excel), waarvan de bladen genummerd zijn. De inschrijvingen moeten altijd leesbaar zijn. Wijzigingen mogen doorstreept worden maar moeten ten allen tijden leesbaar blijven.

Als dagontvangstenboek digitaal wordt bijgehouden, dan moet u voldoen aan de bepaling dat de inschrijvingen niet meer gewijzigd mogen worden. Een Excel bestand voldoet hier dus niet aan.

Elektronisch dagontvangstenboek Scrada

De app Scrada laat u toe om uw dagontvangsten digitaal bij te houden. De app voldoet aan de bepalingen van de Circulaire 2020/C/20 dd 27.01.2020 van FOD Financiën en is gebaseerd op blockchain technologie en cryptografische verificatie.

Via uw smartphone/tablet kunt u uw dagontvangsten digitaal ingeven en raadplegen. U moet geen papieren boek van de dagontvangsten meer bijhouden.

Functionaliteiten

  • Ingave diverse/specifieke/correcties
  • Automatisch inschrijving van 0 nulontvangsten op sluitingsdagen
  • Meerdere talen (NL/EN)
  • Meerdere bedrijven
  • Meerdere dagboeken per bedrijf
  • Automatische opmaak van centralisatiedagboek
  • Doorsturen van dagontvangsten naar boekhouding
  • Meerdere gebruikers met verschillende rollen
  • Mogelijkheid tot enkel ingave maar geen weergave van historiek dagontvangsten
  • E-mail notificatie ontvangen als dagontvangsten niet ingevuld zijn

Probeer de App Scrada

Schermafdrukken

Gebruik

Meer informatie hoe u de App gebruikt kunt u vinden op de pagina gebruik.