Dagontvangstenboek

Betalingsmethodes

Betalingsmethodes aanpassen/toevoegen

Per dagontvangstenboek kunt u betalingsmethodes toevoegen. Betalingsmethode ‘Contant geld’  bestaat reeds. Betalingsmethodes kunnen enkel toegevoegd worden aan een dagontvangstenboek als dagontvangstenboek gekoppeld is aan een kasboek! Zie andere FAQ voor meer informatie hierover. Manier om betalingsmethodes toe te voegen of aan te passen:
 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Dagontvangstenboek selecteren
 • Onderaan op ‘Instellingen’ klikken
 • Op de knop Dagboek ‘xxxx’ klikken waarbij xxxx de naam van u dagontvangstenboek is
 • Naar beneden scrollen tot u betalingsmethodes ziet staan.
  • Via de plus knop kunt u betalingsmethodes toevoegen.
  • Als u op een bestaande betalingsmethode klikt u deze aanpassen. De naam kan enkel aanpassen als de betalingsmethode nog niet gebruikt is.
 • Bovenaan rechts op bewaren klikken.
  Betalingsmethodes kunnen enkel aangepast worden zolang ze niet gebruikt zijn. Eens een betalingsmethode gebruikt is kunt u de naam niet meer aanpassen. In dat geval moet u de betalingsmethode moet de foutieve naam onzichtbaar maken en een nieuwe betalingsmethode toevoegen met de juiste naam.  

Facturen

Facturen aanmaken

Facturen worden door het systeem ‘s nachts automatisch aangemaakt. U hoeft hiervoor niets te doen.
U kunt wel bij de instellingen van het dagontvangstenboek instellen wanneer facturen moeten aangemaakt worden. Dit kan ingesteld worden per dag, week of maand.
Aangemaakte facturen kunnen teruggevonden worden via Historiek>Facturen.

Via integraties kun u instellen hoe de facturen moeten doorgestuurd worden. Via e-mail, naar Exact Online, …

Factuurnummering aanpassen

Het factuurnummer formaat en het nummer dat moet gebruikt wordt bij het automatisch aanmaken van facturen kan ingesteld worden per dagontvangstenboek. Bij aanmaken van een nieuw dagontvangstenboek is het standaard formaat het volgend factuurnummer en staat het volgend factuurnummer dat gaat gebruikt worden op 1.
Factuurnummer formaat en nummer kan aangepast worden via:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Dagontvangstenboek selecteren
 • Onderaan op ‘Instellingen’ klikken
 • Op de knop Dagboek ‘xxxx’ klikken waarbij xxxx de naam van u dagontvangstenboek is
 • Op ‘Dagboek instellingen’ klikken
 • Naar beneden scrollen en het veld ‘Factuurnummer formaat’ en/of ‘Volgend factuurnummer’ selecteren en deze aanpassen zoals u wenst. Hieronder kan meer informatie gevonden worden over het factuurnummer formaat.
 • Bovenaan rechts op bewaren klikken.

Het factuurnummer formaat kan volgende sleutelwoorden gebruiken:

 • {VATYear}: Het BTW jaar in 4 cijfers.
 • {VATPeriod}: De BTW periode. Voor kwartaalaangever is dit waarde 1 tem 4. Voor maandaangever is dit waarde 1 tem 12.
 • {InvoiceNumber}: De waarde van het volgende factuurnummer.
 • {DateDay}: Dag in factuurdatum
 • {DateMonth}: Maand in factuurdatum
 • {DateYear}: Jaar in factuurdatum (4 cijfers)
 • {DateShortYear}: Jaar in factuurdatum (2 cijfers)

De lengte en opvulkarakter van de waarde van elk sleutelwoord kan ook ingesteld worden. Dit kan op volgende manier: {::}. Standaard opvulkarakter is 0.
Voorbeelden van factuurnummer formaten zijn:

 • V1/{InvoiceNumber}: Indien volgend factuurnummer 15 is dan wordt factuurnummer: V1/15
 • V1/{InvoiceNumber:5}: Indien volgend factuurnummer 15 is dan wordt factuurnummer: V1/00015
 • V1/{InvoiceNumber:5:*}: Indien volgend factuurnummer 15 is dan wordt factuurnummer: V1/***15
 • {VATYear}-{VATPeriod}: Indien BTW jaar 2020 is en BTW periode is 3 dan wordt dit: 2020-3
 • {VATYear}-{VATPeriod:2}: Indien BTW jaar 2020 is en BTW periode is 3 dan wordt dit: 2020-03
 • SCRADA-{DateYear}-{DateMonth:2}: Indien factuurdatum 15/3/2020 dan wordt dit: SCRADA-2020-03
 • SCRADA-{DateShortYear}-{DateMonth:2}: Indien factuurdatum 15/3/2020 dan wordt dit: SCRADA-20-03

Facturen doorsturen naar accountant (automatisch/manueel)

Elke nacht wordt door het systeem automatisch facturen aangemaakt van de dagontvangsten. Afhankelijk van de instelling op dagontvangstenboek niveau wordt elke dag, week of maand een factuur aangemaakt van de dagontvangsten verrichtingen.

Meer informatie over de integraties kunt u vinden op de pagina integraties.

Wenst u na de koppeling met een ander systeem de factuur opnieuw door te sturen dan is dit mogelijk via volgende procedure:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Dagontvangstenboek selecteren
 • Onderaan op ‘Historiek’ klikken
 • Bovenaan op ‘Facturen’ klikken
 • U ziet een lijst van de aangemaakte facturen door het systeem.
 • Als u op ‘UBL’ klikt naast het uittrekstel krijgt u de mogelijk om de UBL te downloaden of door te sturen via 1 van de ingestelde integraties. Enkel als een integratie ingesteld is (zie meer uitleg hierboven) gaat u deze kunnen selecteren.

Koppeling kasboek

Kasboek koppelen aan dagontvangstenboek

Als een kasboek gekoppeld is aan dagontvangstenboek dan kan gebruik gemaakt worden van betalingsmethods bij ingave van dagontvangstenlijnen.

Om een kasboek te kunnen koppelen aan een dagontvangstenboek moet u reeds een kasboek hebben in de App of moet u een nieuw kasboek aanmaken in de App.

Aanmaken kasboek:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Op plus klikken naast Kasboeken
 • U kunt een naam ingeven, een start datum en Start saldo.
  • De start datum van kasboek moet datum laatste ingave in dagontvangstenboek zijn of vroeger. Als u een latere datum ingeeft kunt u kasboek in een volgende stap niet koppelen
  • Start saldo kan aangepast worden zolang er geen lijnen zijn toegevoegd aan kasboek. Eens lijnen toegevoegd zijn kunt u het saldo niet meer aanpassen. Zorg dus dat het start saldo klopt!
 • Op volgende klikken en kasboek wordt aangemaakt.

 

Kasboek koppelen aan dagontvangstenboek:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Dagontvangstenboek selecteren
 • Onderaan op ‘Instellingen’ klikken
 • Op de knop Dagboek ‘xxxx’ klikken waarbij xxxx de naam van u dagontvangstenboek is
 • Naar beneden scrollen en op ‘Gekoppelde kasboek’ klikken
 • U kunt een kasboek selecteren
 • Op bewaren klikken bovenaan

Andere

Extra kasboek/dagontvangstenboek aanmaken

Als u reeds een dagontvangstenboek/kasboek heeft op Scrada en u wenst een extra boek toe te voegen dan is de procedure hiervoor:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Dagontvangsten of kasboek selecteren
 • Onderaan op ‘Instellingen’ klikken
 • Op de knop ‘Bedrijf’ klikken
 • Naar ‘Boeken toevoegen’ scrollen
 • Onder Boeken toevoegen kunt u kiezen wat u wenst toe te voegen. Een nieuw dagontvangstenboek of kasboek.
 • Indien u reeds een dagontvangstenboek heeft zonder kasboek en u wenst nu een kasboek aan te maken waarbij het kasboek het gekoppeld is aan het dagontvangstenboek gelieve dan na het aanmaken van het kasboek ook even de FAQ Kasboek koppelen aan dagontvangstenboek te bekijken

Vakantie of lange periode van sluiting ingeven

In Scrada is het mogelijk om een lang sluitingsperiode bijvoorbeeld omwille van vakantie op voorhand in te geven.
Scrada gaat automatisch een nul ontvangstenlijn boeken rond 23:30 elke dag tijdens deze periode als er die dag geen andere ingaves zijn geweest.

De procedure om sluitingsperiode in te geven:

 • Scrada App starten
 • Dagontvangstenboek selecteren
 • Bovenaan rechts op ‘Andere’ klikken
 • Datum van en datum tem invullen
 • Als opmerking bijvoorbeeld ‘Vakantie’ selecteren
 • Op de knop ‘Toevoegen’ klikken

Uw ingegeven sluitingsperiode is bovenaan het scherm zichtbaar. Wenst u deze aan te passen dan moet u op het vuilnisbakje naast de periode klikken om deze te verwijderen en de sluitingsperiode opnieuw ingeven.
U kunt meerdere sluitingsperiodes ingeven. Sluitingsperiodes kunnen elkaar wel niet overlappen.

Gebruikers toevoegen aan bedrijf / instellen rechten

Extra gebruikers toevoegen aan het bedrijf

  1. De App opstarten
  2. Aanloggen
  3. Op uw dagontvangsten- of kasboek klikken
  4. Onderaan rechts op ‘Instellingen’ klikken
  5. Op de knop ‘Bedrijf’ klikken
  6. Onder ‘Gebruikers’ ziet u de actieve gebruikers van het bedrijf.
  7. Door op knop + naast de titel ‘Gebruikers’ te klikken kunt u een gebruiker toevoegen.
  8. De naam en e-mail adres van de gebruiker invullen en aanduiden of hij het dossier ook mag beheren. Een beheerder heeft toegang tot de knop ‘Instellingen’ andere gebruikers niet
  9. Elke nieuwe gebruiker op een firma heeft standaard toegang tot geen enkel boek tenzij de gebruiker beheerder is.
  10. Indien email adres nog niet gekend is bij Scrada dan wordt een email naar het ingevulde email adres gestuurd waarbij de gebruiker de mogelijkheid heeft om zijn wachtwoord in te stellen. Ook deze email bevat een link die maar beperkte tijd geldig is.

Rechten gebruiker op dagontvangstenboek/kasboek instellen

  1. Naar instellingen van dagontvangstenboek/kasboek gaan (App opstarten>Aanloggen>boek selecteren>onderaan rechts op instellingen klikken>op de knop van dagontvangstenboek/kasboek klikken)
   • U moet het juiste boek geselecteerd hebben op de overzichtspagina om de instellingen van dat boek te kunnen aanpassen.
  2. Een lijst van de gebruikers wordt getoond met hun rechten
  3. Op de gebruiker klikken
  4. De rechten wat de gebruiker mag doen in het boek worden getoond en kunnen aangepast worden.
  5. Ook of de gebruiker een email wil ontvangen indien er ingaves ontbreken in dagontvangstenboek kan ingesteld worden bij dagontvangstenboek.
  6. Bovenaan rechts op ‘Bewaren’ klikken
  7. Heeft het dossier meerdere boeken dan moet dit herhaalt worden voor de verschillende boeken

Dagontvangsten corrigeren

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u dagontvangsten wilt aanpassen:

 • Dubbel ingave
 • Foutief bedrag (te veel of te weinig) ingegeven
 • Er is een factuur opgemaakt voor ontvangsten die reeds zijn ingeschreven in dagontvangstenboek
 • Foutieve betalingsmethode ingevult:
  • U gaat in Scrada 0 EUR dagontvangsten moeten ingeven en bij de betalingsmethodes gaat u een negatief/positief bedrag moeten ingeven bij de betalingsmethod waar u teveel/te weinig had ingegeven.

 

Deze aanpassingen zijn mogelijk via volgende procedure:

 • Aanloggen
 • Dagontvangstenboek selecteren
 • In het ingave scherm kunt u bovenaan op ‘Correctie’ klikken
 • In het veld ‘Datum’ selecteert u de datum van inschrijving. Dit is niet de datum dat u wenst te corrigeren. Dit is de datum van uw laatste ingave of laatste ingave dag + 1
 • Als er ontvangsten moeten verminderd worden dan moet u een negatief bedrag invullen bij het juiste BTW percentage. Moeten er ontvangsten toegevoegd worden van een oude datum dan moet u een positief bedrag invullen.
 • Bij het veld ‘Correctie datum’  moet u de datum selecteren waarop de correctie van toepassing is.
 • Heeft u ontvangsten moeten aanpassen omwille van het opmaken van een factuur dan vult u in het veld ‘Factuurnummer’ het factuurnummer in van de factuur dat u opgemaakt heeft
 • Bij opmerkingen vult u in waarom u wilt corrigeren.
 • Op de knop toevoegen klikken om de correctie van de dagontvangsten in te schrijven

Enkele voorbeelden:

 • Een klant komt op 5/2/2021 langs om van een kasticket (106 EUR incl BTW (6%) en 242 EUR incl BTW(21%)) met als datum 15/1/2021 een factuur te ontvangen:
  • U maakt een factuur op met nummer 425
  • Inschrijving in Scrada:
   • Aanloggen
   • Dagontvangstenboek selecteren
   • Correctie selecteren bovenaan
   • Gegevens invullen:
    • Datum: 5/2/2021
    • Totaal BTW 6%: -106
    • Totaal BTW 21%: -242
    • Correctie datum: 15/1/2021
    • Factuurnummer: 425
    • Opmerking: <Naam klant>
   • Op de knop ‘Toevoegen’ klikken
 • U stelt op 5/2/2021 vast dat u 100 EUR te veel dagontvangsten 21% heeft ingeschreven op datum 31/1/2021.
  • Inschrijving in Scrada:
    • Aanloggen
    • Dagontvangstenboek selecteren
    • Correctie selecteren bovenaan
    • Gegevens invullen:
     • Datum: 5/2/2021
     • Totaal BTW 21%: -100
     • Correctie datum: 31/1/2021
     • Opmerking: <reden van de fout zoals foutieve telling>
    • Op de knop ‘Toevoegen’ klikken
 • U stelt op 5/2/2021 vast dat u 200 EUR te weining dagontvangsten 6% heeft ingeschreven op datum 29/1/2021.
  • Inschrijving in Scrada:
   • Aanloggen
   • Dagontvangstenboek selecteren
   • Correctie selecteren bovenaan
   • Gegevens invullen:
    • Datum: 5/2/2021
    • Totaal BTW 6%: 200
    • Correctie datum: 29/1/2021
    • Opmerking: <reden van de fout zoals foutieve telling>
   • Op de knop ‘Toevoegen’ klikken
 • U stelt op 5/2/2021 vast dat u 50 EUR had ingeschreven bij betalingsmethode bancontact terwijl dit cash moest zijn, bij de dagontvangsten dat u heeft ingeschreven op datum 29/1/2021.
  • Inschrijving in Scrada:
   •  Aanloggen
   • Dagontvangstenboek selecteren
   • Correctie selecteren bovenaan
   • Gegevens invullen pagina 1:
    • Datum: 5/2/2021
    • Totaal BTW 21%: 0
    • Correctie datum: 29/1/2021
    • Opmerking: <reden van de fout>
    • Op de knop ‘Toevoegen’ klikken
   • Gegevens invullen pagina 2:
    • Bancontact: -50
    • Cash: 50
    • Op de knop ‘Toevoegen’ klikken

Opzet accountancykantoor

Via volgende link kunt u meer informatie vinden hoe u de app Scrada opzet als accountancykantoor

Bedrijf/dagontvangstenboek/kasboek niet tonen op overzichtsscherm

Indien u een bepaald bedrijf niet meer wil zien in de overzichtspagina dan is dit mogelijk:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Dagontvangsten of kasboek selecteren
 • Onderaan op ‘Instellingen’ klikken
 • Op de knop ‘Bedrijf’ klikken
 • Op de title ‘Bedrijfsinformatie’ klikken
 • Naar onderen scrollen. Hier kunt u vinkje naast ‘Toon bedrijf in overzichtsscherm’ af zetten.
 • Bovenaan rechts op ‘Bewaren’ klikken

Indien u een dagontvangstenboek onzichtbaar wil maken dan is dit ook mogelijk:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Dagontvangstenboek selecteren dat u onzichtbaar wil maken
 • Onderaan op ‘Instellingen’ klikken
 • Op de knop Dagboek ‘xxxx’ klikken waarbij xxxx de naam van uw dagontvangstenboek is
 • Op de titel ‘Dagboek instellingen’ klikken
 • Als je dagontvangstenboek niet meer gebruikt dan vink je best het vinkje ‘Heeft einddatum?’ aan en vul je einddatum in. De einddatum is de datum van de laatste inschrijving. De app laat trouwens niet toe om een datum te selecteren voor uw laatste inschrijving.
 • Halverwege het scherm kun je het vinkje ‘Toon dagboek op overzichtsscherm’ af zetten.
 • Bovenaan rechts op ‘Bewaren’ klikken

Indien u een kasboek onzichtbaar wil maken dan is dit ook mogelijk:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Kasboek selecteren dat u onzichtbaar wil maken
 • Onderaan op ‘Instellingen’ klikken
 • Op de knop Kasboek ‘xxxx’ klikken waarbij xxxx de naam van uw kasboek is
 • Op de titel ‘Kasboek instellingen’ klikken
 • Onderaan het scherm kunt u het vinkje ‘Toon kasboek in overzichtsscherm’ af zetten.
 • Bovenaan rechts op ‘Bewaren’ klikken

E-mail notificaties

Per dagontvangstenboek kan een gebruiker instellen om een notificatie per e-mail te ontvangen indien er dagontvangstenlijnen ontbreken.
Dit kan aangepast worden via:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Dagontvangstenboek selecteren
 • Onderaan op ‘Instellingen’ klikken
 • Op de knop Dagboek ‘xxxx’ klikken waarbij xxxx de naam van u dagontvangstenboek is
 • Naar onderen scrollen tot u ‘Gebruikers’ ziet staan
 • Op de gebruiker klikken
 • De vlag bij ‘E-mail ontvangen als lijnen ontbreken’ aan of af zetten
 • Bovenaan rechts op bewaren klikken

Kasboek

Extra kasboek/dagontvangstenboek aanmaken

Als u reeds een dagontvangstenboek/kasboek heeft op Scrada en u wenst een extra boek toe te voegen dan is de procedure hiervoor:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Dagontvangsten of kasboek selecteren
 • Onderaan op ‘Instellingen’ klikken
 • Op de knop ‘Bedrijf’ klikken
 • Naar ‘Boeken toevoegen’ scrollen
 • Onder Boeken toevoegen kunt u kiezen wat u wenst toe te voegen. Een nieuw dagontvangstenboek of kasboek.
 • Indien u reeds een dagontvangstenboek heeft zonder kasboek en u wenst nu een kasboek aan te maken waarbij het kasboek het gekoppeld is aan het dagontvangstenboek gelieve dan na het aanmaken van het kasboek ook even de FAQ Kasboek koppelen aan dagontvangstenboek te bekijken

IBAN nummer kasboek

Elk kasboek in Scrada heeft een IBAN nummer. Dit IBAN nummer is een fictief nummer maar is nodig om het CODA bestand van het kasboek te kunnen importeren in boekhoudprogramma’s.
Het IBAN nummer kan gevonden worden via volgende manier:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Kasboek selecteren
 • Onderaan op ‘Instellingen’ klikken
 • Op de knop Kasboek ‘xxxx’ klikken waarbij xxxx de naam van uw kasboek is
 • Op de titel ‘Kasboek instellingen’ klikken
 • U ziet nu het IBAN nummer van de kasboek

Mapping boekingen CODA bestand

Van elk kasboek zijn elektronische afschriften beschikbaar in de vorm van CODA bestanden. CODA bestanden kunnen in bijna elk boekhoudprogramma geïmporteerd worden. CODA bestanden bevatten geen algemene rekeningnummers. Wilt u de CODA bestanden zo automatisch mogelijk importeren in uw boekhoudprogramma is het belangrijk om de configuratie van inlezen CODA goed te zetten.

Alle mededelingen in kasboek beginnen met een bepaalde code. Deze code kan gebruikt worden om de boekhoudsoftware de kasboek lijn op de juiste rekening te boeken. Per type transactie is de mededeling verschillend:

 • Bankopname
  • Formaat mededeling:
   • CB/BACA/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave ‘Bankopname’ met opmerking ‘Van KBC’
   • CB/BACA/Van KBC
 • Betaling klant
  • Formaat mededeling:
   • CB/CLIE/<naam klant>/<factuurnummer>/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave betaling factuur klant ‘Xxx’ voor factuurnummer 15 en geen opmerking
   • CB/CLIE/Xxx/15/
 • Betaling leverancier
  • Formaat mededeling:
   • CB/SUPP/<naam leverancier>/<factuurnummer>/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave betaling factuur leverancier ‘Yyy’ voor factuurnummer 558 en geen opmerking
   • CB/SUPP/Yyy/558/
 • Dagontvangsten contant ontvangen (zonder koppeling met dagontvangstenboek) (manuele ingave)
  • Formaat mededeling:
   • CB/DRCA/<Datum ingave>/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave contant geld ontvangen dagontvangsten op 15/01/2021 zonder opmerking
   • CB/DRCA/15.01.2021/
 • Totaal Dagontvangsten (koppeling met dagontvangstenboek) (is automatisch door App toegevoegd aan kasboek)
  • Formaat mededeling:
   • DR/DRIN/<Datum dagontvangsten>/<beschrijving verschillende betalingsmethodes>
  • Voorbeeld:
   • 1000 EUR dagontvangsten op 15/01/2021 waarvan 299.99 EUR Bancontact, 200 EUR Payconiq en 500.01 EUR contant
   • DR/DRIN/15.01.2021/Contant geld=500.01/Bancontact=299.99/Payconiq=200
 • Dagontvangsten betalingsmethode andere dan contant geld (koppeling met dagontvangstenboek) (is automatisch door App toegevoegd aan kasboek)
   • Formaat mededeling:
    • DR/DRPM/<Naam betalingsmethode>/<datum dagontvangsten>/
   • Voorbeeld:
    • 1000 EUR dagontvangsten op 15/01/2021 waarvan 299.99 EUR Bancontact, 200 EUR Payconiq en 500.01 EUR contant.
    • DR/DRPM/Bancontact/15.01.2021
    • DR/DRPM/Payconiq/15.01.2021
 • Kasverschil
  • Formaat mededeling:
   • CB/DIFF/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave ‘Kasverschil’ met opmerking ‘Verschil’
   • CB/DIFF/Verschil
 • Kost
  • Formaat mededeling:
   • CB/COST/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave ‘Kost’ met opmerking ‘Test’
   • CB/COST/Test
 • Privé opname
  • Formaat mededeling:
   • CB/PRTA/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave ‘Privé opname’ met opmerking ‘RC’
   • CB/PRTA/RC
 • Privé storting
  • Formaat mededeling:
   • CB/PRDE/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave ‘Privé storting’ met opmerking ‘Aanzuiveren RC’
   • CB/PRDE/Aanzuiveren RC
 • Transfer naar bank
  • Formaat mededeling:
   • CB/CABA/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave ‘Transfer naar bank’ met opmerking ‘Naar KBC’
   • CB/CABA/Naar KBC

Bedrijf/dagontvangstenboek/kasboek niet tonen op overzichtsscherm

Indien u een bepaald bedrijf niet meer wil zien in de overzichtspagina dan is dit mogelijk:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Dagontvangsten of kasboek selecteren
 • Onderaan op ‘Instellingen’ klikken
 • Op de knop ‘Bedrijf’ klikken
 • Op de title ‘Bedrijfsinformatie’ klikken
 • Naar onderen scrollen. Hier kunt u vinkje naast ‘Toon bedrijf in overzichtsscherm’ af zetten.
 • Bovenaan rechts op ‘Bewaren’ klikken

Indien u een dagontvangstenboek onzichtbaar wil maken dan is dit ook mogelijk:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Dagontvangstenboek selecteren dat u onzichtbaar wil maken
 • Onderaan op ‘Instellingen’ klikken
 • Op de knop Dagboek ‘xxxx’ klikken waarbij xxxx de naam van uw dagontvangstenboek is
 • Op de titel ‘Dagboek instellingen’ klikken
 • Als je dagontvangstenboek niet meer gebruikt dan vink je best het vinkje ‘Heeft einddatum?’ aan en vul je einddatum in. De einddatum is de datum van de laatste inschrijving. De app laat trouwens niet toe om een datum te selecteren voor uw laatste inschrijving.
 • Halverwege het scherm kun je het vinkje ‘Toon dagboek op overzichtsscherm’ af zetten.
 • Bovenaan rechts op ‘Bewaren’ klikken

Indien u een kasboek onzichtbaar wil maken dan is dit ook mogelijk:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Kasboek selecteren dat u onzichtbaar wil maken
 • Onderaan op ‘Instellingen’ klikken
 • Op de knop Kasboek ‘xxxx’ klikken waarbij xxxx de naam van uw kasboek is
 • Op de titel ‘Kasboek instellingen’ klikken
 • Onderaan het scherm kunt u het vinkje ‘Toon kasboek in overzichtsscherm’ af zetten.
 • Bovenaan rechts op ‘Bewaren’ klikken

Elektronisch afschrift (CODA) van kas doorsturen naar accountant (automatisch/manueel)

Elke nacht wordt door het systeem automatisch elektronische afschriften (CODA) aangemaakt van de kasboeken. Afhankelijk van de instelling op kasboek niveau wordt elke dag, week of maand een CODA bestand aangemaakt van de kasboekverrichtingen.

Meer informatie over de integraties kunt u vinden op de integratie pagina.

Wenst u na de integratie een elektronisch afschrift opnieuw wil sturen dan is dit mogelijk. De procedure hiervoor is:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Kasboek selecteren
 • Onderaan op ‘Historiek’ klikken
 • Bovenaan op ‘CODA’ klikken
 • U ziet een lijst van de aangemaakte CODA bestanden door het systeem.
 • Als u op ‘CODA’ klikt naast het uittrekstel krijgt u de mogelijk om de CODA te downloaden of door te sturen via 1 van de ingestelde integraties. Enkel als een integratie ingesteld is (zie meer uitleg hierboven) gaat u deze kunnen selecteren.