Extra kasboek/dagontvangstenboek aanmaken

Als u reeds een dagontvangstenboek/kasboek heeft op Scrada en u wenst een extra boek toe te voegen dan is de procedure hiervoor: Mobiele versie (Android/iOS): App opstarten Aanloggen Dagontvangsten of …

Vakantie of lange periode van sluiting ingeven

In Scrada is het mogelijk om een lange sluitingsperiode, bijvoorbeeld omwille van vakantie, op voorhand in te geven. Scrada gaat automatisch een nul ontvangstenlijn boeken rond 23:30 elke dag tijdens …