Koppeling met Exact Online

Dagontvangsten (als UBL-bestand) en kas (als CODA-bestand) kunnen rechtstreeks bewaard worden in de digitale brievenbus van een dossier in Exact Online. Dit kan ingesteld worden per dagontvangstenboek en/of kasboek:

 • App opstarten
 • Aanloggen
 • Dagontvangstenboek of kasboek selecteren
 • Onderaan op ‘Instellingen’ klikken
 • Op de knop Integraties klikken
 • Op de knop ‘Activeren’ klikken bij Exact Online
 • Bij het boek dat u wenst door te sturen naar Exact Online moet u op ‘Facturen versturen naar Exact Online’ of op ‘CODA bestanden versturen naar Exact Online’ klikken en de naam van de digitale brievenbus in Exact Online invullen.
  • Let op: de naam van de digitale brievenbus is in de vorm van een e-mailadres maar is niet het e-mailadres waar je aankoop- of verkoopfacturen naar toe stuurt!
  • De naam van de digitale brievenbussen van een account op Exact Online kunnen teruggevonden worden onder: Aanloggen Exact Online>Bovenaan rechts klikken op uw naam>’Mijn Exact Online’ aanklikken>Naar ‘Mijn relatiegegevens’ gaan>Onderaan het scherm kunt u uw digitale brievenbussen zien en eventueel een bijkomende digitale brievenbus aanmaken.
  • Digitale brievenbus kunt u raadplegen door bovenaan rechts op ‘Activiteiten’ te klikken en dan op ‘Digitale brievenbus’
 • Onderaan op bewaren klikken
 • Aanloggen op Scrada
 • Menu>Instellingen>Integraties
 • Op de knop ‘Activeren’ klikken bij Exact Online
 • Bij het boek dat u wenst door te sturen naar Exact Online moet u op ‘Facturen versturen naar Exact Online’ of op ‘CODA bestanden versturen naar Exact Online’ klikken en de naam van de digitale brievenbus in Exact Online invullen.
  • Let op: de naam van de digitale brievenbus is in de vorm van een e-mailadres maar is niet het e-mailadres waar je aankoop- of verkoopfacturen naar toe stuurt!
  • De naam van de digitale brievenbussen van een account op Exact Online kunnen teruggevonden worden onder: Aanloggen Exact Online>Bovenaan rechts klikken op uw naam>’Mijn Exact Online’ aanklikken>Naar ‘Mijn relatiegegevens’ gaan>Onderaan het scherm kunt u uw digitale brievenbussen zien en eventueel een bijkomende digitale brievenbus aanmaken.
  • Digitale brievenbus kunt u raadplegen door bovenaan rechts op ‘Activiteiten’ te klikken en dan op ‘Digitale brievenbus’
 • Onderaan op bewaren klikken

Opzet in Exact Online

Kasboek moet in Exact Online als volgt opgezet worden:

 • Bankrekening maken
 • IBAN nummer van de kas gebruiken als Bankrekeningnummer. IBAN nummer van de kas kan gevonden worden in Scrada onder de instellingen van kas (instellingen>kasboek>kasboek instellingen)
 • Als er een bank moet gekozen worden moet ‘Other Belgian banks’ geselecteerd worden.
 • De bank toewijzen aan een 57xxxxx rekening ipv standaard aan een 55xxxxx rekening. Het aanpassen is wat verborgen in Exact Online. Bij de eigenschappen van het bankdagboek met je op Geavanceerde opties klikken om grootboekrekening te kunnen aanpassen.

Inlezen in Exact Online

In de digitale brievenbus (bovenaan rechts op activiteiten klikken in Exact Online>digitale brievenbus) van Exact Online kunt u de UBL facturen van de dagontvangsten terug vinden. Deze kunnen verwerkt worden in de boekhouding zoals andere facturen in Exact Online.

Als in Scrada de digitale brievenbus van Exact Online is geconfigureerd en de kas is opgezet in Exact Online dan kunt u de kas op dezelfde manier verwerken zoals u banken verwerkt dat u ontvangst via CODA.