Ook in lokale boekhoudprogramma’s zoals Accowin, Adsolut, Expert/M, Wings, … kunt u de dagontvangsten en kas van Scrada importeren. Dit komt omdat Scrada gebruik maakt van standaarden zoals UBL (digitale facturen) en CODA (digitale afschriften).

Met online systemen zoals Exact Online, Yuki, Octopus, … heeft Scrada rechtstreekse koppelingen. Voor lokale boekhoudprogramma’s is dit niet mogelijk. Om de gegevens eenvoudig bij de accountant te krijgen wordt gebruik gemaakt van pre accounting systemen zoals Billit, OkiOki, Clearfacts of e-mail.

Tegen eind 2021/begin 2022 gaat Scrada een tool hebben waarbij de UBL en CODA ook automatisch op lokale computer/server wordt geplaatst. Op deze manier moet enkel nog de import gedaan worden in het boekhoudprogramma en moeten deze niet meer uit een e-mailbox gehaald worden.