Nieuwe versie

Wings online koppeling

Dagontvangstenboeken en verkoopfacturen van kassasystemen kunnen nu rechtstreeks doorgestuurd worden naar Wings online vanuit Scrada. Deze koppeling ondersteunt ook de analytische codes van Wings.
Meer informatie hierover kunt u terugvinden op onze website.

Octopus kostenplaatsen

De rechtstreekse koppeling met Octopus kan nu ook overweg met kostenplaatsen. Per BTW-categorie kan er een kostenplaats ingesteld worden. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op onze website.

Billit

Via menu>instellingen>integraties>tegel Billit>Activeren/Bewerken kan ingesteld worden of de dagontvangsten die doorgestuurd worden naar Billit ook door Billit moeten doorgestuurd worden naar de boekhouding. Deze optie is toegevoegd omdat Billit standaard alles naar hetzelfde verkoopdagboek doorstuurt. Enkel voor Octopus en Exact Online bestaat er een oplossing in Billit maar voor de andere online boekhoudprogramma’s kan dit niet ingesteld worden in Billit.
Als Billit de dagontvangsten niet naar de boekhouding stuurt, moet er wel ingesteld worden dat Scrada dit naar de boekhouding stuurt.