Dagontvangstenfacturen aanmaken

Dagontvangstenfacturen worden door het systeem ‘s nachts automatisch aangemaakt. U hoeft hiervoor niets te doen.
U kunt wel bij de instellingen van het dagontvangstenboek instellen wanneer dagontvangstenfacturen moeten aangemaakt worden. Dit kan ingesteld worden per dag, week of maand.
Aangemaakte dagontvangstenfacturen kunnen teruggevonden worden via Historiek>Facturen.

Via integraties kunt u instellen hoe de dagontvangstenfacturen moeten doorgestuurd worden. Via e-mail, naar Exact Online, …