Mapping boekingen CODA bestand

Van elk kasboek zijn elektronische afschriften beschikbaar in de vorm van CODA bestanden. CODA bestanden kunnen in bijna elk boekhoudprogramma geïmporteerd worden. CODA bestanden bevatten geen algemene rekeningnummers. Wilt u de CODA bestanden zo automatisch mogelijk importeren in uw boekhoudprogramma is het belangrijk om de configuratie van inlezen CODA goed te zetten.

Alle mededelingen in kasboek beginnen met een bepaalde code. Deze code kan gebruikt worden om de boekhoudsoftware de kasboek lijn op de juiste rekening te boeken. Per type transactie is de mededeling verschillend:

 • Bankopname
  • Formaat mededeling:
   • CB/BACA/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave ‘Bankopname’ met opmerking ‘Van KBC’
   • CB/BACA/Van KBC
 • Betaling klant
  • Formaat mededeling:
   • CB/CLIE/<naam klant>/<factuurnummer>/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave betaling factuur klant ‘Xxx’ voor factuurnummer 15 en geen opmerking
   • CB/CLIE/Xxx/15/
 • Betaling leverancier
  • Formaat mededeling:
   • CB/SUPP/<naam leverancier>/<factuurnummer>/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave betaling factuur leverancier ‘Yyy’ voor factuurnummer 558 en geen opmerking
   • CB/SUPP/Yyy/558/
 • Dagontvangsten contant ontvangen (zonder koppeling met dagontvangstenboek) (manuele ingave)
  • Formaat mededeling:
   • CB/DRCA/<Datum ingave>/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave contant geld ontvangen dagontvangsten op 15/01/2021 zonder opmerking
   • CB/DRCA/15.01.2021/
 • Totaal Dagontvangsten (koppeling met dagontvangstenboek) (is automatisch door App toegevoegd aan kasboek)
  • Formaat mededeling:
   • DR/DRIN/<Datum dagontvangsten>/<beschrijving verschillende betalingsmethodes>
  • Voorbeeld:
   • 1000 EUR dagontvangsten op 15/01/2021 waarvan 299.99 EUR Bancontact, 200 EUR Payconiq en 500.01 EUR contant
   • DR/DRIN/15.01.2021/Contant geld=500.01/Bancontact=299.99/Payconiq=200
 • Dagontvangsten betalingsmethode andere dan contant geld (koppeling met dagontvangstenboek) (is automatisch door App toegevoegd aan kasboek)
   • Formaat mededeling:
    • DR/DRPM/<Naam betalingsmethode>/<datum dagontvangsten>/
   • Voorbeeld:
    • 1000 EUR dagontvangsten op 15/01/2021 waarvan 299.99 EUR Bancontact, 200 EUR Payconiq en 500.01 EUR contant.
    • DR/DRPM/Bancontact/15.01.2021
    • DR/DRPM/Payconiq/15.01.2021
 • Kasverschil
  • Formaat mededeling:
   • CB/DIFF/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave ‘Kasverschil’ met opmerking ‘Verschil’
   • CB/DIFF/Verschil
 • Kost
  • Formaat mededeling:
   • CB/COST/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave ‘Kost’ met opmerking ‘Test’
   • CB/COST/Test
 • Privé opname
  • Formaat mededeling:
   • CB/PRTA/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave ‘Privé opname’ met opmerking ‘RC’
   • CB/PRTA/RC
 • Privé storting
  • Formaat mededeling:
   • CB/PRDE/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave ‘Privé storting’ met opmerking ‘Aanzuiveren RC’
   • CB/PRDE/Aanzuiveren RC
 • Transfer naar bank
  • Formaat mededeling:
   • CB/CABA/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave ‘Transfer naar bank’ met opmerking ‘Naar KBC’
   • CB/CABA/Naar KBC
 • Eigen transactie type
  • Formaat mededeling:
   • CB/OWN/<Naam transactie type>/<opmerking>
  • Voorbeeld:
   • Ingave ‘KBC’ met opmerking ‘Kantoor SLH’
   • CB/OWN/KBC/Kantoor SLH

 

Configuratie verwerking CODA goed zetten

Kluwer Adsolut

Op de website https://wktaaeu.force.com/customers/s/article/Adsolut-Coda-matchen-op-mededeling-F3?language=nl_BE kunt u meer info terug vinden hoe u automatisch toewijziging adhv van mededelingen kunt doen.

Meer informatie hoe u CODA bestanden kunt verwerken binnen Adsolut kunt u terugvinden via de website https://wktaaeu.force.com/customers/s/article/Inlezen-van-coda-bestanden-in-Adsolut?language=nl_BE of via het document ‘Adsolut Boekhouding – CODA’.

Kluwer Topaccount

Op de website https://taasupport.wolterskluwer.be/customers/s/article/Handleidingen-topACCOUNT?language=nl_BE  kunt u handleidingen van Topaccount terugvinden. Op deze pagina staat een verwijzing naar de CODA handleiding.

Komt er op neer dat je bij ‘Beheer gestructureerde mededelingen’ bij de code NONE kunt definieren hoe de toewijzing moet gebeuren op basis van omschrijving in Topaccount. Belangrijk is dat je %% voor de waarde zet.

Hieronder een voorbeeld waarbij dagontvangsten toegewezen zijn aan klant 0000154, betalingsmethode Bongo toegewezen is aan rekening 405001 en betalingsmethode Bancontact toegewezen is aan rekening 405000.