Wanneer dagontvangsten/kas inschrijven?

Vaak is er onduidelijkheid wanneer iets moet ingeschreven worden in dagontvangstenboek of kasboek of zelfs niet moet ingeschreven worden. Hieronder kunt u een opsomming vinden van verschillende gevallen:

 • Ontvangsten waarvoor verkoopfactuur wordt gemaakt waarbij de betaling gaat gedaan worden via overschrijving:
  Dit wordt NIET ingeschreven in het dagontvangstenboek en ook NIET in het kasboek
 • Ontvangsten waarvoor verkoopfactuur wordt gemaakt waarbij de betaling cash is:
  Dit wordt NIET ingeschreven in het dagontvangstenboek maar wordt enkel ingeschreven in kasboek als ‘Betaling klant’ met vermelding van factuurnummer.
 • Ontvangsten waarvoor verkoopfactuur wordt gemaakt waarbij betaald is via betaalterminal zoals Bancontact, VISA, Mastercard, Maaltijdcheque, Payconiq, Mollie, … :
  Dit wordt ingeschreven in dagontvangstenboek met bedrag 0 en nadien bij de juiste betaalmethode (Bancontact, VISA, Mastercard, Maaltijdcheque,Payconiq, Mollie, …) wordt het ontvangen bedrag ingevuld. Bij betaalmethode ‘Betaling factuur’ wordt het ontvangen bedrag negatief ingevuld met vermelding van de factuurnummer en naam klant.
 • Ontvangsten waarvoor geen verkoopfactuur wordt gemaakt:
  Dit wordt ingeschreven in het dagontvangstenboek en bij betaalmethodes wordt ingevuld hoe dit betaald is geweest. Gaat het later betaald worden via bijvoorbeeld overschrijving dan zet je dit bij betaalmethode ‘Overschrijving’ met als opmerking de naam van de klant. Op deze manier kan dit opgevolgd worden in de boekhouding later.
 • Ontvangsten ingeschreven in dagontvangstenboek en waar nadien factuur wordt voor opgemaakt:
  Hiervoor moet een correctie ingeschreven worden in het dagontvangstenboek op datum van uitschrijven factuur en met als correctie datum de datum wanneer deze ontvangsten waren ingeschreven in het dagontvangstenboek. Bij de correctie wordt het factuurbedrag per btw-stelstel negatief ingeschreven met vermelding van het factuurnummer. Als de factuur reeds betaald is dan wordt als betaalmethode ‘Factuur voldaan’ gekozen. Is de factuur nog niet betaald dan moet als betaalmethode gekozen worden voor de betaalmethode die gekozen was bij het invullen van de oorspronkelijke ontvangsten in dagontvangstenboek. Ook bij betaalmethode gaat negatief bedrag ingevuld worden. Meer info hierover kan ook gevonden worden bij de FAQ>Best practices>Dubbele omzet voorkomen
 • Teveel/te weinig ontvangsten ingeschreven in dagontvangstenboek:
  Een correctie inschrijven in dagontvangstenboek op datum van vaststellen van de fout met als correctiedatum de datum van de ontvangsten die moeten gecorrigeerd worden. Had u teveel dagontvangsten ingeschreven dan moet u negatief bedrag invullen. Had u te weinig dagontvangsten ingeschreven dan moet u positief bedrag invullen. Bij betaalmethodes moet u dan ook de juiste betaalmethodes corrigeren.
 • Betaling leverancier:
  Dit wordt ingeschreven in kasboek met als type ‘Betaling leverancier’
 • Transfer van cash geld naar bank:
  Dit wordt ingeschreven in kasboek met als type ‘Transfer naar bank’
 • Afhalen van cash geld bij bank:
  Dit wordt ingeschreven in kasboek met als type ‘Bankopname’