Scrada heeft eigen connecties naar externe programma’s (zoals pre-accounting systemen, boekhoudprogramma’s, …) maar ook externe programma’s kunnen koppelen met Scada (zoals POS systemen (kassa systemen), facturatie programma’s, …).

Connectoren

Elke nacht wordt door het systeem automatisch dagontvangstenfacturen en CODA bestanden aangemaakt van de dagontvangsten en kas.

Afhankelijk van de instelling op dagontvangsten- of kasboek niveau wordt elke dag, week of maand een factuur of CODA aangemaakt van de verrichtingen.

Volgende connectoren zijn op heden beschikbaar:

Scrada API

Dankzij de open API is integratie met Scrada heel eenvoudig. Deze API kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden:

  • Kassasystemen (POS systemen) kunnen dagontvangstenboek digitaal bijhouden in Scrada zonder zelf de strikte Belgische wetgeving te moeten implementeren voor digitaal bijhouden van dagontvangsten.
  • Externe systemen kunnen Scrada gebruiken om dagontvangsten, betalingsmethodes, kas transacties en/of verkoopfacturen door te sturen naar de boekhouding zonder zelf een verbinding te moeten maken met elk boekhoudprogramma.

Hoe eenvoudig deze is, kan je ontdekken in de API documentatie.