Minister van financiën spreekt steun uit voor Europees ViDA-voorstel en e-reporting

Het ViDA-voorstel van de Europese Commissie heeft tot doel de btw-regels aan te passen aan het digitale tijdperk. Dit om het btw-stelsel fraudebestendiger en bedrijfsvriendelijker te maken.

Deze maatregelen wijzigen de btw-wetgeving ingrijpend met betrekking op de btw-richtlijn 2006/112/EG, de Uitvoeringsverordening EU 282/2011 en de verordening van de Raad betreffende de administratieve samenwerking (EU 904/2010).

 

Digitale rapportering

Eerdere plannen in België richtten zich uitsluitend op e-facturatie in de B2B-context. De EU-Commissie eiste echter dat er ook een e-rapporteringscomponent in het goedkeuringsproces werd opgenomen, waardoor ze de plannen moest herzien.

Volgens de oorspronkelijke planning gaat de verplichte elektronische rapportering pas in op 1 januari 2026. De bedoeling is dat dit systeem de bestaande jaarlijkse klantenlijst vervangt.

Er is momenteel weinig verdere informatie beschikbaar, maar het is naar verwachting dat de Belgische e-rapporteringmaatregelen in lijn zullen zijn met het ViDA-voorstel. Als België zich aansluit bij Frankrijk, die de implementatie van de e-invoicing en e-reporting al in 2024 voorziet, heeft deze verplicht elektronische rapportering een impact op zowel B2B- als B2C-transacties.

Minister van Financiën: “Ik ben ervan overtuigd dat zowel de betrokken ondernemingen als alle burgers de vruchten zullen plukken van een overgang naar gestructureerde elektronische facturen. Ik steun aldus ten volle het idee achter het voorstel van de Europese Commissie, ook al zullen een aantal concrete elementen van het voorstel in de loop van de onderhandelingen ongetwijfeld nog wijzigingen ondergaan.”

 

Technologie van Scrada staat klaar voor e-reporting

De Minister zegt zich ook ervan bewust te zijn dat de problematiek van gegevensbescherming een aandachtspunt moet zijn bij de implementatie van een digitaal rapporteringsysteem.
Scrada maakt zich echter geen zorgen. In de technologie die ze gebruiken zit al een beveiligd systeem dat de implementatie van een e-reporting in een B2C-context mogelijk maakt.
Ondernemers die reeds met Scrada werken voor hun dagontvangsten- en/of kasboeken kunnen dus op beide oren slapen.

Momenteel zijn de besprekingen over een verplichte elektronische facturatie en rapportering nog aan de gang. De timing staat dus nog niet vast, maar het is wel zeker dat deze verplichting eraan komt. Tref dus tijdig de nodige voorbereidingen!

Try the demo

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.