Wanneer als arts of specialist btw aanrekenen?

Sinds 1 januari 2022 is het toepassingsgebied rond de btw-vrijstelling voor medische prestaties aangepast. Waar, volgens Art. 44 van het btw-wetboek, bepaalde vrije beroepen voorheen volledig vrijgesteld waren van btw, moeten ze nu 21% btw aanrekenen voor beroepsactiviteiten die geen therapeutisch doel hebben. Dit heeft ook gevolgen voor hun administratie, want voor deze activiteiten moeten ze bijvoorbeeld voortaan een dagontvangstenboek bijhouden. Wij gaan er in dit artikel dieper op in.

 

Activiteiten met een therapeutisch doel?

Wanneer u gezondheidsproblemen of ziektes voorkomt, vaststelt, behandelt of geneest, spreekt men over een activiteit met een therapeutisch doel. Voor deze activiteiten bent u vrijgesteld van btw.

Voert u nog andere activiteiten uit, dient u sinds 1 januari 2022 21% btw aan te rekenen.

Enkele voorbeelden van medische prestaties zonder therapeutisch doel zijn:

  • Meewerken aan farmaceutische onderzoeken
  • Optreden als controlearts
  • Medisch onderzoek in opdracht van een verzekeringsmaatschappij
  • Medische evaluaties van werklozen
  • Een lijkschouwing

U vindt de volledige lijst in de Circulaire 2022/C/61.

 

Van volledig vrijgesteld van btw naar gemengd btw-plichtig

Wanneer u dus medische prestaties verleent die geen therapeutisch doel hebben wordt u (gemengd) btw-plichtig. In dat geval moet u uw boekhouding aanpassen zodat die voldoet aan de btw-vereisten. Zo zal u bijvoorbeeld uw facturatiesystemen moeten aanpassen en dient u btw-aangiftes te doen.

Daarnaast moet u als (gemengde) btw-plichtige een dagontvangstenboek bijhouden voor handelingen die u verricht waarvoor u geen factuur opmaakt.

 

Welke activiteiten in het dagontvangstenboek bijhouden?

Het bijhouden van een dagontvangstenboek is verplicht voor elke btw-plichtige die betalingen (cash, bankkaart, VISA, Payconiq, …) ontvangt voor de levering van producten of diensten, waarvoor hij geen factuur opmaakt.

Dus ook als u gemengd btw-plichtig bent, dient u een dagontvangstenboek bij te houden.

Zowel de activiteiten met therapeutisch doel die vrijgesteld zijn van btw, als alle andere activiteiten waarvoor u geen factuur opmaakt, dient u in het dagontvangstenboek te noteren. Dit in 2 aparte kolommen. Dit staat beschreven in Circulaire 2022/C/61 onder puntje 3.10.

Zelfs als u een vrijstellingsregeling hebt voor kleine ondernemingen, bent u verplicht een dagontvangstenboek bij te houden. Enkel wanneer u ervoor kiest om voor elke prestatie, die onder btw valt, een factuur op te maken, moet u geen dagontvangstenboek bijhouden. 

Meer weten over het dagontvangstenboek? Lees het in ons artikel ‘Wat is een dagontvangstenboek’.

Met de software van Scrada kunt u uw dagontvangsten eenvoudig digitaal bijhouden.

Try the demo

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.