Digitaal kasticket: wanneer uitreiken?

Het Koninklijk Besluit van 13 december 2022 biedt de mogelijkheid om kastickets elektronisch of op papier uit te reiken. Deze keuze geldt voor alle sectoren, met uitzondering van de restaurant- en cateringsector, de hotel- en de carwashsector.

Elektronisch kasticket

De wet voorziet twee maatregelingen in de strijd tegen fraude:

  • verplichte uitgave van een kasticket, digitaal of op papier
  • verplicht bijhouden van een boek van ontvangsten (dagontvangstenboek)

Beide maatregelen bieden de Belastingen een tastbaar bewijs van de uitgevoerde handelingen in de boekhouding.

De belastingplichtige heeft de vrije keuze om het kasticket digitaal of op papier uit te reiken. Op voorwaarde dat ze de klant de mogelijkheid bieden het kasticket op papier mee te geven.

Het digitaal kasticket kan als volgt worden uitgereikt:

  • via e-mail
  • in klantenzone of platform met identificatie
  • via QR-code

Het grote voordeel van een digitaal kasticket is de verspilling van papier tegengaan. Maar daarnaast verlicht het ook de administratieve last van de belastingplichtige.

Uitzonderingen

Door een groter risico op fraude zijn onderstaande sectoren nog steeds verplicht een papieren kasticket af te leveren:

  • Restaurant- en cateringsector. Deze sector is bovendien, bij een omzet van meer dan 25.000 euro, verplicht het kasticket via een geregistreerd kassasysteem af te leveren. Indien de omzet minder dan 25.000 euro is, moeten ze een btw-bonnetje uitreiken en een dagontvangstenboek bijhouden. Meer hierover in ons blogartikel ‘Geregistreerd kassasysteem (GKS) of witte kassa’.
  • Hotelsector. Hier wordt het kasticket vaak vervangen door een factuur.
  • Carwashsector.

Net zoals de restaurant- en cateringsector bij een omzet van minder dan 25.000 euro moet werken met een btw-bonnetje en dagontvangstenboek, is de hotel- en carwashsector ook verplicht een btw-bonnetje uit te reiken en dus ook een dagontvangstenboek bij te houden. Meer hierover in onze blog ‘Alles wat u wilt weten over het btw-bonnetje‘.

Om te vermijden dat kastickets niet worden bezorgd, blijft voor deze sectoren de uitgave ervan voorlopig verplicht op papier. De implementatie van een elektronische uitgifte wordt echter wel onderzocht.

Try the demo

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.